Zarządzenie nr 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2023 r.

Zarządzenie nr 47 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji

DZ. URZ. 2023.84
Ogłoszony: 15.09.2023

Pliki do pobrania