Zarządzenie nr 46 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 września 2023 r.

Zarządzenie nr 46 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

 DZ. URZ. 2023.83
Ogłoszony: 07.09.2023

Pliki do pobrania