Decyzja nr 282 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Decyzja nr 282 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego oficerskiego

 DZ. URZ. 2023.82
Ogłoszony: 01.09.2023

Pliki do pobrania