Decyzja nr 276 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Decyzja nr 276 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

 DZ. URZ. 2023.81
Ogłoszony: 28.08.2023

Pliki do pobrania