Zarządzenie nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

DZ. URZ. 2023.79
Ogłoszony: 18.08.2023

Pliki do pobrania