Zarządzenie nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów

DZ. URZ. 2023.78
Ogłoszony: 16.08.2023

Pliki do pobrania