Zarządzenie nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji

DZ. URZ. 2023.77
Ogłoszony: 16.08.2023

Pliki do pobrania