Zarządzenie nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów

DZ. URZ. 2023.76
Ogłoszony: 16.08.2023

Pliki do pobrania