Zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi

DZ. URZ. 2023.75
Ogłoszony: 16.08.2023

Pliki do pobrania