Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 39 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych

DZ. URZ. 2023.74
Ogłoszony: 16.08.2023

Pliki do pobrania