Decyzja nr 262 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Decyzja nr 262 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu operacyjnej analizy kryminalnej

DZ. URZ. 2023.73
Ogłoszony: 11.08.2023

Pliki do pobrania