Decyzja nr 261 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Decyzja nr 261 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

DZ. URZ. 2023.72
Ogłoszony: 11.08.2023

Pliki do pobrania