Decyzja nr 260 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Decyzja nr 260 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia zbioru Listy Kwalifikowanych Pracowników

DZ. URZ. 2023.71
Ogłoszony: 10.08.2023

Pliki do pobrania