Decyzja nr 259 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Decyzja nr 259 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podoficerskiego

DZ. URZ. 2023.70
Ogłoszony: 10.08.2023

Pliki do pobrania