Decyzja nr 258 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Decyzja nr 258 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego aspiranckiego

DZ. URZ. 2023.69
Ogłoszony: 10.08.2023

Pliki do pobrania