Zarządzenie nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu transportowego w Policji

DZ. URZ. 2023.68
Ogłoszony: 10.08.2023

Pliki do pobrania