Zarządzenie nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 37 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów zadań związanych z realizacją eskort policyjnych

DZ. URZ. 2023.67
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania