Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń

DZ. URZ. 2023.66
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania