Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 35 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

DZ. URZ. 2023.65
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania