Zarządzenie nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu postępowania z materiałem badawczym oraz trybu tworzenia i sposobu prowadzenia zbiorów kryminalistycznych w laboratoriach kryminalistycznych Policji

DZ. URZ. 2023.64
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania