Zarządzenie nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 33 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz zasad współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji

DZ. URZ. 2023.63
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania