Zarządzenie nr 32 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 32 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

DZ. URZ. 2023.62
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania