Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji

 DZ. URZ. 2023.61
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania