Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych

DZ. URZ. 2023.60
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania