Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji

DZ. URZ. 2023.59
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania