Zarządzenie nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 28 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2023.58
Ogłoszony: 04.08.2023

Pliki do pobrania