Zarządzenie nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego

DZ. URZ. 2023.57
Ogłoszony: 01.08.2023

Pliki do pobrania