Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad użytkowania materiałów pędnych i smarów w Policji

 DZ. URZ. 2023.56
Ogłoszony: 01.08.2023

Pliki do pobrania