Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

DZ. URZ. 2023.55
Ogłoszony: 01.08.2023

Pliki do pobrania