Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2023 r.

Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

DZ. URZ. 2023.54
Ogłoszony: 01.08.2023

Pliki do pobrania