Decyzja nr 251 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 lipca 2023 r.

Decyzja nr 251 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych

DZ. URZ. 2023.53
Ogłoszony: 31.07.2023

Pliki do pobrania