Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

 DZ. URZ. 2023.52
Ogłoszony: 25.07.2023

Pliki do pobrania