Decyzja nr 237 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2023 r.

Decyzja nr 237 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji

DZ. URZ. 2023.51
Ogłoszony: 13.07.2023

Pliki do pobrania