Zarządzenie nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2023 r.

Zarządzenie nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych Policji

Pliki do pobrania