Decyzja nr 160 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja 2023 r.

Decyzja nr 160 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 maja 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

DZ. URZ. 2023.43
Ogłoszony: 24.05.2023

Pliki do pobrania