Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2023 r.

Zarządzenie nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

 DZ. URZ. 2023.42
Ogłoszony: 24.05.2023

Pliki do pobrania