Decyzja nr 147 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2023 r.

Decyzja nr 147 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów wykonujących zadania obronne

DZ. URZ. 2023.41
Ogłoszony: 17.05.2023

Pliki do pobrania