Zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 maja 2023 r.

Zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

 DZ. URZ. 2023.40
Ogłoszony: 15.05.2023

Pliki do pobrania