Decyzja nr 144 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 maja 2023 r.

Decyzja nr 144 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 maja 2023 r. zmieniająca decyzję w sprawie przetwarzania informacji w zbiorze Biura Spraw Wewnętrznych Policji

 DZ. URZ. 2023.39
Ogłoszony: 12.05.2023

Pliki do pobrania