Decyzja nr 141 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 maja 2023 r.

Decyzja nr 141 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 maja 2023 r. uchylająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 DZ. URZ. 2023.38
Ogłoszony: 10.05.2023

Pliki do pobrania