Decyzja nr 140 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2023 r.

Decyzja nr 140 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie warunków i sposobu dostępu w Policji do systemu RemDat oraz korzystania z informacji przetwarzanych w tym systemie

DZ. URZ. 2023.37
Ogłoszony: 09.05.2023

Pliki do pobrania