Decyzja nr 135 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Decyzja nr 135 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z języka angielskiego na poziomie B2

DZ. URZ. 2023.36
Ogłoszony: 28.04.2023

Pliki do pobrania