Decyzja nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Decyzja nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z języka angielskiego na poziomie B1

 DZ. URZ. 2023.35
Ogłoszony: 28.04.2023

Pliki do pobrania