Decyzja nr 133 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Decyzja nr 133 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2023 r. uchylająca decyzje w sprawie programów kursów specjalistycznych z języka angielskiego – poziom IV,V i VI

DZ. URZ. 2023.34
Ogłoszony: 28.04.2023

Pliki do pobrania