Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

DZ. URZ. 2023.26
Ogłoszony: 07.04.2023

Pliki do pobrania