Decyzja nr 102 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2023 r.

Decyzja nr 102 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla osób realizujących zadania Inspektorów Ochrony Danych

DZ. URZ. 2023.25
Ogłoszony: 29.03.2023

Pliki do pobrania