Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2023 r.

Zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji

 DZ. URZ. 2023.24
Ogłoszony: 29.03.2023

Pliki do pobrania