Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2023 r.

Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów

 DZ. URZ. 2023.23
Ogłoszony: 29.03.2023

Pliki do pobrania