Decyzja nr 90 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 marca 2023 r.

Decyzja nr 90 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów pełniących służbę w jednostce specjalnej polskiej Policji w Kosowie

DZ. URZ. 2023.22
Ogłoszony: 20.03.2023

Pliki do pobrania