Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2023 r.

Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie trybu postępowania w Policji z dokonanymi przed dniem 7 marca 2023 r. wpisami danych dotyczącymi osób lub przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen wprowadzonymi na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

DZ. URZ. 2023.21
Ogłoszony: 15.03.2023

Pliki do pobrania